Utbetalningar från Försäkringskassan på felaktiga grunder

Skriftlig fråga 2009/10:645 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 15 mars

Fråga

2009/10:645 Utbetalningar från Försäkringskassan på felaktiga grunder

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Försäkringskassan har i en analys åt regeringen kommit fram till att så mycket som 16,4 miljarder betalades ut på felaktiga grunder under 2009. Även om Försäkringskassan anser att det finns en osäkerhetsfaktor rörande den exakta siffran anser man att den är väl grundad, bland annat med tanke på hur det ser ut i andra länder. De felaktiga utbetalningarna beror främst på oavsiktliga fel av Försäkringskassan och privatpersoner, men det förekommer även medvetet fusk.

Då vi får anta att summan 16,4 miljarder är en korrekt bedömning anser jag behovet av åtgärder som akut. Det är inte rimligt att skattebetalarnas pengar hanteras på ett så okontrollerat sätt. Som jämförelse kan nämnas att all kommunal äldreomsorg under 2008 kostade cirka 17 miljarder.

Det jag mest reagerar på är att Försäkringskassan redovisar dessa ekonomiska missförhållanden utan att samtidigt presentera någon form av handlingsplan för hur man kan komma till rätta med problemet. Då det framkommer att stora belopp utbetalas felaktigt enbart beroende på bristande intern kontroll eller undermåliga administrativa rutiner inom Försäkringskassan, borde det knappast vara för mycket begärt att Försäkringskassan i samband med denna larmrapport också idkar självkritik och föreslår någon form av åtgärd. 

Min fråga är därför vilka initiativ statsrådet är redo att ta för att komma till rätta med utbetalningar från Försäkringskassan på felaktiga grunder.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-15 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-25 Svar anmält: 2010-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-25)