Utbildning av it-forensiker

Skriftlig fråga 2018/19:956 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den 2 september meddelade polisen att Nationellt forensiskt centrum (NFC), som har sitt huvudkontor i Linköping och i dag även finns i Malmö, Stockholm och Göteborg, nu även ska få kontor i Uppsala, Umeå, Sundsvall, Borås, Kristianstad, Växjö, Örebro och Halmstad. Det är en mycket välkommen satsning som kommer att hjälpa polisen att klara upp fler brott.

Samhället utvecklas i rask takt mot mer och mer av digitalisering och digitala lösningar. Det gäller också brottsbekämpningen. Bedrägerier på internet är en av de snabbast växande brottstyperna. Även andra typer av brott ger dock digitala spår, vilket ger polisen nya möjligheter att utreda brott. Vem kommunicerade mordoffret med via elektroniska kanaler före mordet? Befann sig den misstänktes mobiltelefon på brottsplatsen vid tillfället? Det är exempel på frågor som den nya tekniken kan ge svar på.

I dag försenas och försvåras sådana utredningar dock av bristen på kriminaltekniker med specialkunskaper inom it, så kallade it-forensiker. Behoven har växt snabbare än utbudet. Det utbildas helt enkelt för få it-forensiker för att möta framtidens behov. Med utbyggnaden av NFC så växer det behovet rimligen ytterligare.

Den enda treåriga, renodlade utbildningen för it-forensiker finns i Halmstad. Till de 50 platser som utbildningen erbjuder fanns det 600 sökande i år. Med tanke på det stora behovet så vore en enkel lösning att bygga ut utbildningen vid Halmstads högskola med fler platser. Det vore också en logisk förstärkning av förläggningen av NFC till Halmstad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Avser statsrådet att bygga ut utbildningen av it-forensiker för att möta de stora behoven?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga