Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2018/19:447 av Johanna Rantsi (M)

Johanna Rantsi (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I dag lever många barn och vuxna under hedersrelaterat våld och förtryck. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla hedern intakt, och detta innebär en begränsning och kontroll av individers tillvaro. Det kan ta sig uttryck i till exempel bortgifte, oskuldskontroller eller en begränsning av vem man får umgås med.

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck behöver Sverige bli bättre på att upptäcka och förebygga desamma. Skolan är en central del i detta då det är en plats som barn och unga vistas mycket i. I dag har vi skolor med moralpoliser och barn som vaktar varandra för att säkerställa att man inte bryter mot hedersnormer genom att till exempel umgås med fel person, vilket bland annat vittnades om bland skolpersonal i Göteborg förra året. För att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck krävs medvetenhet och kunskap. För att bekämpa hedersrelaterad problematik krävs samverkan mellan myndigheter. I januariöverenskommelsen står att läsa att arbetet mot heder ska öka i skolorna. Samtidigt behöver då konstateras att det krävs bättre utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck bland berörda yrkesgrupper.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att utbilda berörda yrkesgrupper om hedersrelaterat våld och förtryck?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga