Utbildningsministerns nyttjande av regeringsplanet

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt uppgift ska statsrådet Gustav Fridolin (MP) den 11 december 2014 ha nyttjat regeringsplanet för att ta sig mellan Arlanda och Bromma flygplats. Bilvägen mellan dessa två flygplatser är 41 kilometer.

Miljöpartiet är det parti som hårdast drivit kravet på att tillsätta en förhandlingsperson med uppdrag att avveckla Bromma flygplats. Regeringen har nu, mot en riksdagsmajoritets vilja, tillsatt denna förhandlingsperson. Miljöpartiet har vid upprepade tillfällen betonat att de anser att flyget är en starkt bidragande orsak till vår tids miljö- och klimatproblem.

Miljöpartiet förespråkar starkt införandet av en flygskatt. Deras förhoppning är att detta styrmedel ska leda till en minskad användning av flyget som transportmedel. Dessutom vill partiet avskaffa allt flyg i södra Sverige.

Många funderar nog på om ministern anser att det av miljömässiga skäl är försvarbart att använda regeringsflyget för att transportera ministrar en sträcka om 41 kilometer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern:

Avser ministern i sin tjänsteutövning att även fortsättningsvis använda flyg vid kortare resor eller att resa på annat sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-16 Överlämnad: 2015-04-23 Anmäld: 2015-04-24 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga