Utbygganden av väg E 6

Skriftlig fråga 2005/06:2121 av René, Inger (m)

René, Inger (m)

den 12 september

Fråga 2005/06:2121 av Inger René (m) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Utbygganden av väg E 6

I veckan kom besked om att utbyggnaden av väg E 6 kommer att bli ytterligare försenad. Denna väg har utretts i mer än femtio år och statsråd efter statsråd har lovat och lovat. På de delar av vägen som redan är utbyggda är olyckor ovanliga och om de sker är de av ringa omfattning. Däremot är svåra trafikolyckor tyvärr inte ovanliga på de ännu inte utbyggda delarna. Dessutom hämmas utvecklingen av näringslivet i norra Bohuslän och Dalsland för år framöver. Stundtals talar regeringen inte längre om motorväg utan om andra billigare men mindre trafiksäkra alternativ vilket inte skulle göra vägen maximalt olycksfallssäker.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att påskynda utbyggnaden av väg E 6 till motorväg i sin helhet?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-12 Förfallen: 2006-09-20 Anmäld: 2006-10-02