Utlandssvenskars möjlighet att använda det nationella id-kortet

Skriftlig fråga 2021/22:1740 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Utfärdandet av pass till svenskar i Storbritannien är ett problem som nu bara växer, och allt fler svenskar som bor i England vittnar om problematiken att få ett pass i rimlig tid.

Det nuvarande passkaoset drabbar inte bara svenska medborgare boende i Sverige, än värre drabbas svenskar bosatta utomlands. För svenska medborgare bosatta utomlands är pass och id-kort inte endast användbara vid resor, utan de är nödvändiga för immigrationsstatusen och rätten att vara bosatt i det aktuella landet.

Passet måste uppvisas när man söker jobb, när man söker sjukvård, uträttar bankärenden, söker bidrag, i kontakt med myndigheter och kommuner samt för att hyra eller köpa bostad. Utan pass eller id går det inte att leva ett normalt liv i utlandet.

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien, och det är något vi måste värna. Många var oroliga för att EU-utträdet skulle krångla till det, men frågan är om inte verkligheten har blivit än värre för de drygt 10 000 svenskar som bor i Storbritannien.

När våra grannländer Danmark och Finland tillsammans med övriga EU/EEA-länders medborgare ges möjligheten att åka till Storbritannien och Nordirland med respektive lands nationella id-kort är det förvånansvärt att svenska medborgare inte ges samma möjligheter. Att utöka möjligheten för utlandsbosatta svenskar att använda det nationella id-kortet skulle också underlätta för pressade svenska myndigheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta åtgärder och ge svenska medborgare samma förutsättningar att resa till Storbritannien och Nordirland med det nationella id-kortet som många andra länder gör inom det europeiska samarbetet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-06-16 Överlämnad: 2022-06-16 Anmäld: 2022-06-17 Sista svarsdatum: 2022-06-29 Svarsdatum: 2022-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga