Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

Skriftlig fråga 2019/20:83 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

I dag är utredningar gällande arbetsmiljöbrott ofta långa och komplicerade då det involverar flera myndigheter, som Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det är ofta det faktum att flera aktörer är inblandade i flera led som gör utredningsarbetet komplicerat, och flera ärenden läggs dessutom ned på grund av tidsbrist. I dag är preskriptionstiden för normalgraden av arbetsmiljöbrott två år och vid grova brott fem år. En förlängning av preskriptionstiderna hade varit ett steg i rätt riktning i arbetet mot arbetsmiljörelaterade brott.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: 

 

Tänker ministern verka för att regeringen lämnar förslag om att utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga