Utredning av internationella adoptioner

Skriftlig fråga 2018/19:574 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under 70- och 80-talen adopterades många barn till Sverige från andra länder. För några år sedan kom kunskapen fram att alla adoptioner inte skett på ett korrekt sätt. Föräldrarna i de adopterande länderna var inte alltid medvetna om att deras barn adopterades till en annan familj.

Sedan en tid tillbaka pågår en stor utredning i Chile för att fastställa om det pågick några oegentligheter i samband med adoptioner därifrån till bland annat Sverige.

Ofta behövs kunskaper från fler när utredningar ska göras för att det ska bli en så helhetstänkande bild som möjligt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur bidrar svenska myndigheter till utredningen i Chile?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga