Utredning om jäv

Skriftlig fråga 2006/07:393 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 20 december

Fråga

2006/07:393 Utredning om jäv

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under hösten har en debatt uppstått kring statsrådets aktieinnehav och riskerna för att jäv kan uppstå i samband med det. Från början hänvisade statsrådet till en intern utredning inom Finansdepartementet, sedan att det snarare var en undersökning, sedan att materialet var hemligstämplat och slutligen berättade statsrådet i en kammardebatt att utredningen eller undersökningen visade att någon risk för jäv inte förelåg.

Denna utveckling väckte min nyfikenhet kring vad som egentligen stod i utredningen eller undersökningen och jag begärde därför att få ut den som allmän handling från Finansdepartementet. Min förvåning var stor när svaret kom. Eftersom utredningen eller undersökningen inte expedierats och därmed inte heller arkiveras fanns det inget att lämna ut. Uppenbarligen måste det ändå finnas någon form av slutsats i den utredning eller undersökning som gjorts eftersom statsrådet refererat till den i kammaren.

Hela hanteringen känns mycket märklig. Det är svårt att förstå varför inte allmänheten ska kunna få ta del av utredningen eller undersökningen. Om det är som statsrådet säger i kammaren att det inte föreligger någon risk för jäv bör statsrådet snarast vara intresserad av att underlaget för detta finns tillgängligt för alla.

Min fråga är därför om statsrådet kommer att medverka till att den utredning eller undersökning om statsrådets jävsituation som gjorts också blir offentlig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-20 Anmäld: 2006-12-20 Besvarad: 2007-01-10 Svar anmält: 2007-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-10)