Utredning om sparbankerna

Skriftlig fråga 2011/12:579 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 11 maj

Fråga

2011/12:579 Utredning om sparbankerna

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sparbankerna har stor betydelse för tillgången till kapital på landsbygden. Genom att stärka sparbankerna kan landsbygdens förutsättningar förbättras och konkurrensen på bankmarknaden öka. Regeringen tillsatte, efter att Vänsterpartiet lyft frågan om egenkapitalbevis för sparbankerna, en utredning för att se över frågan. Utredningen skulle ha varit klar för över ett år sedan. Utredningen har emellertid blivit försenad, framför allt på grund av finans- och eurokrisen.

Min fråga till statsrådet Peter Norman blir därför: När kommer utredningens slutsatser att presenteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-11 Anmäld: 2012-05-11 Besvarad: 2012-05-16 Svar anmält: 2012-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-16)