Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Skriftlig fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I Sverige är viljan att donera organ relativt hög, vilket framgår av Utredningen om donations- och transplantationsfrågors betänkande Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Flera undersökningar under senare tid visar att donationsviljan är hög bland den svenska befolkningen men samtidigt placerar sig Sverige under genomsnittet i Europa när det gäller donationsfrekvens.

Den 1 januari i år fanns det behov av fler än 800 organ. I genomsnitt avlider en person som finns på väntelistan för ett nytt organ varje vecka, bland annat på grund av den stora bristen på organ.

Då viljan att donera organ i Sverige verkar vara högre än den faktiska donationsfrekvensen kan man misstänka att en orsak till detta är just information till allmänheten om möjligheten att ta ställning till huruvida man önskar donera sina organ eller inte. Hur detta skulle kunna förbättras var något som utredningen fick i uppdrag att ta fram förslag om. Men utredningen fick även en rad andra uppdrag, vilka redovisades hösten 2015. Sedan dess har det varit tyst i frågan och regeringen verkar ha lagt utredningen till handlingarna utan att gå vidare med frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Hur avser socialförsäkringsministern att gå vidare med Utredningen om donations- och transplantationsfrågor för att förbättra förutsättningarna för svensk organdonation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-05 Överlämnad: 2017-07-05 Svarsdatum: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga