Utredningsraseriet

Skriftlig fråga 2013/14:486 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 12 mars

Fråga

2013/14:486 Utredningsraseriet

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

En brist på förslag och ett överflöd av tillsättningar av utredningar präglar nu regeringens arbete. Att skjuta allt på framtiden kan inte vara svaret på en regerings idélöshet och oförmåga att komma med konkreta förslag. Mest tydligt är detta rörande vårt största samhällsproblem, arbetslösheten, där både statsrådet och chefen för Arbetsförmedlingen sparkats samtidigt som sagda departement inte har ett enda förslag att komma med i propositionsform.

Osökt kommer jag att tänka på den förste socialdemokratiske finansministern Fredrik Vilhelm Thorsson, som mötte samma situation då han trädde in i Finansdepartementet. Thorsson blev känd genom att använda Geddesyxan på alla borgerliga utredningar och kommissioner och på det sättet spara på statens medel.

Jag har följande fråga:

Ungefär hur många utredningar till avser regeringen att tillsätta och till vilken totalkostnad för skattebetalarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-12 Anmäld: 2014-03-12 Svar anmält: 2014-03-26 Besvarad: 2014-03-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-26)