Utsläpp från solceller

Skriftlig fråga 2018/19:850 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft som tillsammans svarar för 80 procent av den totala produktionen av el. Det är säker och ren el, något som många länder eftersträvar. Regeringen väljer dock att verka för att avskaffa kärnkraften med risk för utökad elbrist som följd. Konsumenter uppmanas att i stället skaffa solceller, och detta subventioneras också kraftigt av regeringen som lägger 736 miljoner 2019 för direkt stöd till utbyggnaden av solceller i Sverige.

Användningen av solceller ökar konstant, och de senaste 20 åren har mängden installerad effekt av solceller ökat med 2 500 procent. Konsumenter uppmanas av olika branschorganisationer och företag att installera solceller på sina tak för att minska kostnaderna och öka värdet på sina hus, men det påstås också vara bra ur hållbarhetssynpunkt. Energitillverkningen i Sverige har ett genomsnittligt utsläpp av CO2 på ca 19 gram per kilowattimme, där kärnkraft står för ca 16 gram per kilowattimme. Solceller beräknas dock släppa ut ca 30–50 gram per kilowattimme. Det betyder alltså att om el från kärnkraft minskar och ersätts med solkraft i Sverige innebär det ökade utsläpp totalt.

På hemsidan solkraftsverige.se, som många konsumenter använder, erkänner man förvisso att solpaneler släpper ut mer växthusgaser än den genomsnittliga svenska elmixen men man gör också en jämförelse med de övriga nordiska länderna, vilket i detta sammanhang är helt irrelevant eftersom de solpaneler som installeras i Sverige måste jämföras med den energiproduktion vi har här.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att informera konsumenter om koldioxidutsläpp från solceller?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-12 Överlämnad: 2019-07-16 Besvarad: 2019-07-30 Sista svarsdatum: 2019-07-30 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga