Utsläppen från lastbilar

Skriftlig fråga 2018/19:638 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Utsläppen från vägtrafiken ökade förra året, kunde SCB konstatera. Nu visar också en sammanställning som kemi- och biodrivmedelsföretaget Sekab har gjort att förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än 2017. Orsaken är att fler åkerier har gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

En viktig orsak till att utsläppen ökade är att den reduktionsplikt som infördes i fjol har gjort det dyrare med vissa höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen är förnybara. Därför har många åkerier valt att gå över till fossil diesel med låg inblandning av förnybart drivmedel som en följd av politiska beslut som har gjort lönsamheten sämre för svenska åkerier. Det är viktigt att politiska beslut som påverkar viktiga branscher är långsiktiga och hållbara där både målsättningen och lönsamhet/tillväxt beaktas.

Ska vi nå målet om en fossilfri transportflotta till 2030 kan vi inte löpande få statistik som visar att utvecklingen går åt fel håll.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att göra det mer lönsamt för svenska åkerier att öka inblandningen av biodrivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-10 Överlämnad: 2019-05-13 Anmäld: 2019-05-14 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga