Utsläppen från vägtrafiken

Skriftlig fråga 2017/18:961 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringens högt ställda miljömål när det gäller utsläpp från vägtrafiken verkar av allt att döma att misslyckas. För att nå målet om 70 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med år 2010 behöver sektorn minska sina utsläpp med 6–7 procent per år. Men i dagsläget minskar utsläppen enligt siffror från Trafikverket med ungefär 2 procent per år, vilket inte på långa vägar räcker för att nå målen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Anser ministern att regeringens miljöpolitik är förenlig med Miljömålsberedningens målsättning om reducerade utsläpp av växthusgaser fram till år 2030?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14
Svar på skriftlig fråga