Utvecklingen i Honduras

Skriftlig fråga 2013/14:353 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 23 januari

Fråga

2013/14:353 Utvecklingen i Honduras

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 27 januari tillträder Juan Orlando Hernandez som president i Honduras. Han tar över makten i ett land som står inför stora utmaningar. Sedan den tidigare presidenten Manuel Zelaya avsattes i en kupp 2009 har Honduras blivit världens farligaste land, och ett stort antal oberoende journalister, oppositionella och aktiva i olika folkrörelser har mördats eller försvunnit. Senast i början av december mördades journalisten Juan Carlos Argeñal. Det fanns stora förhoppningar om att valet den 24 november skulle innebära en återgång till ett fullt ut demokratiskt styre. För första gången sedan 2009 kunde de krafter som stött Zelayas progressiva politik delta i valet, och det nybildade centervänsterpartiet Libre lyckades vinna en rad platser i landets parlament samt borgmästarposter. Höstens valrörelse kantades dock av våld. Tilltron till samhällsinstitutionerna och demokratin i sig är låg. Efter valet ifrågasattes valresultatet, och rapporter om oegentligheter förekom. Först efter åtskilliga veckor erkände sig Libres presidentkandidat Xiomara Castro besegrad.

Det är nu viktigt att omvärlden för en aktiv dialog med den nya regeringen och agerar för att Honduras ska ta steg mot ökad demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska bidra till ökad demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna i Honduras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-23 Anmäld: 2014-01-24 Besvarad: 2014-01-30 Svar anmält: 2014-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-30)