Vaccination av små barn

Skriftlig fråga 2009/10:380 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 21 december

Fråga

2009/10:380 Vaccination av små barn

av Helena Bargholtz (fp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Vaccinering av barn mot pneumokocker ingår sedan den 1 januari 2009 i det allmänna svenska barnvaccinationsprogrammet. Det ger små barn skydd mot vanligt förekommande bakterier som orsakar öroninflammation och bihåleinflammation men också svåra, i värsta fall dödliga, infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Små barn i Örebro, Värmland och Södermanland får sedan den 1 oktober ett nytt pneumokockvaccin. Barnen vaccineras även i dessa landsting vid 3, 5 och 12 månaders ålder, men det vaccinationsschemat innebär ett avsteg från vad som sägs i de officiella rekommendationerna i det nya vaccinets produktresumé. Landstingen har upphandlat det billigaste vaccinet utan att bry sig om att man därigenom bortser från vad den europeiska läkemedelsmyndigheten har kommit fram till. Det innebär att barnen får ett vaccin som inte ges på det sätt som det är godkänt för.

Min fråga till statsrådet:

Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet på vilket sätt hon kommer att verka för att landstingen följer dels den europeiska läkemedelsmyndigheten vad gäller vaccinering av små barn, dels de officiella rekommendationerna i det nya pneumokockvaccinets produktresumé.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-21 Anmäld: 2009-12-21 Besvarad: 2010-01-13 Svar anmält: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-13)