Val av bil och bilbränsle

Skriftlig fråga 2018/19:448 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har under senare år försvårat för ägare av dieselbilar på många sätt. Höjda skatter och avgifter har varvats med att tillåta förbud för dieselbilar på vissa gator och utpekande av dieselbilar i allmänhet som miljöbovar. Dock visar modern forskning och jämförelser mellan bilars miljöpåverkan något annat. Förutom det självklara, som att dieselbilar kan köras på relativt miljövänliga drivmedel med allt större inblandning av till exempel inhemsk tallolja och rapsolja, så ger nya hybrid- och elbilar stora utsläpp i samband med tillverkningen av batterier i utlandet. Utöver detta så ger laddhybridbilar extra höga utsläpp när de körs på bensin, då de dessutom ska förflytta tunga batterier. Detta gör att dieselbilen för vissa konsumenter faktiskt är det mest miljövänliga alternativet. 

Nyligen gjordes en test mellan dieselbilen VW Touareg och en laddhybrid av märket Volvo XC90 T8, där det klart framgick att dieselbilen var det mest miljövänliga alternativet om man avsåg att använda bilen för lite längre sträckor. För större delen av vårt land, där Stockholms Lokaltrafik inte går, och för dem som bor på Sveriges fantastiska landsbygd torde alltså det mest miljövänliga alternativet kunna vara en dieselbil som dessutom till stor del kan köras på icke-fossilt bränsle. Trots detta är skatten för dieselbilen nästan 11 000 kronor högre. Detta är något som knappast vägleder konsumenter att välja det mest miljövänliga alternativet, och konsumenter med behov av en bil för längre transport kan vilseledas att tro att hybridbilen är bättre.

Dieselbilar är alltså inte alltid de miljöbovar som regeringen tidigare utmålat dem som.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att förändra politiken så att konsumenter kan finna ekonomiska skäl att välja det mest miljövänliga alternativet vid varje bilköp i stället för mindre miljövänliga alternativ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga