Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

vapenförvaring

Skriftlig fråga 2003/04:1298 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 2 juni

Fråga 2003/04:1298

av Patrik Norinder (m) till justitieminister Thomas Bodström om vapenförvaring

Rikspolisstyrelsen har enligt uppgift utfärdat vapenlicenser under år 2004 både till enskilda och till sammanslutningar utan att ange eller meddela de nya krav som beslutades i november 2003 i FAP 556-2 och FAP 551-3 och som trädde i kraft för nya vapen den 1 januari 2004.

Bestämmelserna anstaltar om straffansvar. Enskilda och föreningar kan riskera att lida avsevärd ekonomisk skada i ett läge där inte polisens lokala tillståndsenheter känner till de nya bestämmelserna.

De nya vapenbestämmelserna verkar att ha tillkommit utan att vara väl förankrade bland skytteföreningar och enskilda. De ekonomiska konsekvenserna för dessa synes i många fall bli oöverkomliga med marginell ökad säkerhet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa en situation där föreningar, enskilda samt samlare upplever kostnaden som skälig för förvaring av vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-06-02 Anmäld: 2004-06-02 Besvarad: 2004-06-10 Svar anmält: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-10)