Vardagsbrott inom handeln

Skriftlig fråga 2018/19:733 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Svensk Handels rapport om vardagsbrott inom handeln beskrivs fortsatt stora problem med snatteri och stöldligor som organiserat stjäl från svenska butiker. Det rör sig om alltifrån snatteri av sportdrycker och mat till ligor med färdiga inköpslistor som går in i butiken och plockar ihop sin beställning.

Regeringen har vidtagit åtgärder som haft positiv effekt. Bland annat har vissa grupperingar tydligt påverkats av polisens arbete. Ett exempel är att kontrollen av inresande kriminella har gett effekt, men även samverkan med de olika ländernas polismyndigheter verkar ha gett resultat. Trots detta hittar kriminella nya vägar, och trycket på handeln verkar vara oförändrat högt. Enligt färska siffror sker årligen stölder i handeln till ett värde av 6,8 miljarder kronor.

Jag besökte nyligen en Icahandlare i Arvika som vittnade om problemet. Även om denna butik var skonad från större ligor så stjäls det för runt 2 500 kronor om dagen. För en butik som omsätter 225 miljoner kronor om året försvinner alltså 1 miljon kronor i stölder. Detta är förhållandevis mycket pengar som ska läggas till de kostnader för kontroll och anmälningar som butiken har och ständigt måste uppdatera.

På sju år har endast en av butikens alla polisanmälningar gått till dom. De flesta läggs ned trots klara bevis och där tjuven ertappas på bar gärning. Svinnet fortsätter och flera handlare vittnar även om flera hotfulla situationer där butikspersonal blir offer om stölden påpekas. Problemet gäller inte bara Arvika utan det ser likadan ut i hela landet. I Stockholm har till och med polis och åklagare förkortat nedläggningsprocessen för brott i butik. Rekordet för en anmälans nedläggningstid är numera sju minuter.

Ett starkt samhälle måste hålla ihop och då kan inte vardagsbrott tolereras. Regeringen bör därför se över fler möjligheter för att sätta stopp för problemet. Ett exempel skulle kunna vara tillträdesförbud och strängare straff för återfallsförbrytare. Men även att ge tullen ökade befogenheter att stoppa utförseln av stöldgods. Denna möjlighet finns i till exempel Finland.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka initiativ tänker ministern vidta för att komma till rätta med vardagsbrotten inom handeln?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-07 Överlämnad: 2019-06-10 Anmäld: 2019-06-11 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga