vårdbidrag för barn med diabetes

Skriftlig fråga 1998/99:447 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)
Fråga 1998/99:447 av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om vårdbidrag för barn med diabetes

den 12 mars

 

Riksdagens revisorer har påpekat brister i socialförsäkringens administration, såsom elementära fel i handläggningen och långa handläggningstider. Revisorerna föreslår att riksdagen ställer sig bakom kritiken och uppmanar att regeringen tar ett ansvar för att bristerna åtgärdas.

Varje år upptäcks 10-12 nya diabetesfall hos barn inom Blekinge landsting. Föräldrar kan söka vårdbidrag som stöd för den vård av barnet som man bedriver hemma. För att ansöka om vårdbidrag krävs det en detaljerad beskrivning av hur mycket extra tid som måste läggas ned på barnet, på grund av sjukdomen. Sedan prövar försäkringskassan individuellt varje fall med hänsyn till läkarutlåtandet och föräldrarnas beskrivning. Om barnet sköts väl av föräldrarna, och värdena således är goda, så kanske de inte får något vårdbidrag. Dessutom kan utgången av ansökan påverkas av om man är mer eller mindre verbal. Det kan ta upp till ett år att få vårdbidraget godkänt.

Läkare, sjukvårdspersonal och föräldrar undrar nu varför man lägger ned en sådan kraft, som både kostar tid och pengar, att pröva detta bidrag. Det är byråkratiskt för de redan tyngda föräldrarna, men även för försäkringskassan och sjukvården. En snabb handläggning leder även till bättre hemvård och friskare barn i vuxenåldern. Varför inte en schablon med ett basbidrag som alla får? Bidraget reduceras sedan i takt med att barnet blir äldre.

 

Avser statsrådet vidta några åtgärder för att införa vårdbidrag, enligt schablon, för föräldrar till barn med diabetes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-12 Anmäld: 1999-03-16 Besvarad: 1999-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga