Vårdnadsbidrag och utanförskapet

Skriftlig fråga 2007/08:1408 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1408 Vårdnadsbidrag och utanförskapet

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den borgerliga regeringens definition av begreppet utanförskap är i flera fall obegriplig. Om en person är sjukskriven till exempel tre dagar för en kraftig förkylning räknas den personen in i ”utanförskapet”, trots att personen kan ha ett heltidsarbete, kanske med en hög lön, och vara aktiv på många sätt i vårt samhälle.

Jag har svårt att tro att alla de människor som regeringen väljer att räkna in i det så kallade utanförskapet känner igen sig i denna beskrivning, men med regeringens bristande logik kan man säkert hantera statistik på detta sätt.

Nu när den borgerliga regeringen väljer att införa ett vårdnadsbidrag blir frågan hur personer som utnyttjar detta bidrag, och därmed tar ett steg bort från arbetsmarknaden, ska redovisas i statistiken.

Min fråga till finansminister Anders Borg är därför följande:

Avser finansministern att vidta åtgärder för att den borgerliga regeringens statistik över det så kallade utanförskapet också ska innefatta personer som uppbär vårdnadsbidrag på hel- eller deltid?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-06-24 Inlämnad: 2008-06-24 Besvarad: 2008-06-30 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-30)