Vargstammen

Skriftlig fråga 2018/19:186 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Riksdagens antagna rovdjursproposition anger att man ska ha ett jämnt rovdjurstryck över hela landet, exklusive Gotland och renbetesland. Beslutet innebär att riksdagens mål för antalet vargar ska vara 170–270 individer.

Årets vargjakt blev inställd trots att rovdjurstrycket är mycket stort i mellersta Sverige. När det kom några vargar i Stockholmsområdet 2018 fattades det förhållandevis snabbt ett beslut som skyddsjakt, då Länsstyrelsen i Stockholms län ansåg att man skulle ta socioekonomiska hänsyn till dem som bor i området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att riksdagens mål om 170–270 vargar ska följas, med en jämn fördelning över hela Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga