Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan

Skriftlig fråga 2019/20:385 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I ett uppmärksammat fall dömdes en person i tingsrätten till sju års fängelse för förberedelse av terrordåd. I hovrätten friades personen och dömdes för terrorfinansiering och försattes på fri fot. Dock togs han i förvar på Säpos order enligt lagen om särskild utlänningskontroll då han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen fastställde utvisning på livstid, men han försattes på fri fot eftersom det anses finnas verkställighetshinder för att utvisa till Uzbekistan, där personen är medborgare.

Terrorhotnivån i Sverige är förhöjd sedan ett antal år tillbaka. Sverige har alltför länge stått dåligt rustat inför ett försämrat säkerhetsläge och förhöjt terrorhot. Sverige får aldrig någonsin bli en fristad för människor som begått terrorbrott.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilket arbete pågår för att verkställighetshinder för utvisningar till Uzbekistan ska undanröjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga