Vikten av kultur

Skriftlig fråga 2019/20:2115 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Det har inte undgått någon att i princip hela kultur- och nöjesbranschen haft en tuff period på grund av rådande pandemi. Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med sitt förslag om att tillåta vissa kulturevenemang att samla sammanlagt 500 personer. Kulturbranschen har mött beskedet med positiva ord – men det finns fortsatta problem. Till exempel förlorade inkomster, risk för förlorad kompetens och en svagare kultursektor i hela landet, för att nämna några.

Alldeles för många frilansarbetare har sedan några månader stått helt stilla utan sysselsättning. Många av dem som jag har haft möjlighet att prata med berättar att de upplevt att de hamnat mellan stolarna. Bara i förra veckan träffade jag fyra eventteknikföretagare som lämnade över en skrivelse undertecknad av 15 företag. Skrivelsen uppmärksammades även i Nya Wermlands-Tidningen. Utan kultursektorns respektive del blir det inga event och upplevelser. När ljudet, ljuset, instrumenten och tekniken inte räknas med – då stannar kulturen. Planering och att dra igång en produktion tar tid för kulturarbetare i kultur- och nöjesbranschen. Och just i detta råder det en stor osäkerhet bland frilansarbetare som inte vet när de kan planera för att organisera evenemang.

Kulturen har varit och är en mycket viktig del i Sverige. För att skapa ett jämlikt samhälle behöver vi säkerställa allas tillgång till kultur- och nöjesupplevelser. Det kan vi enbart göra genom att tillvarata de kulturarbetare som arbetar bakom kulisserna, det vill säga dem som säkerställer att kulturlivet fortgår. Genom att se över riktlinjer och skapa bättre förutsättningar för landets kulturarbetare kan vi dämpa de negativa effekterna och förebygga ytterligare konsekvenser för kultursektorn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Är ministern redo att vidta åtgärder för att se över riktlinjer som gör det möjligt för kulturarbetare att fullgöra sitt arbete?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga