vindkraft

Skriftlig fråga 1997/98:1071 av Carlsson, Sivert (c)

Carlsson, Sivert (c)
Fråga 1997/98:1071 av Sivert Carlsson (c) till näringsministern om vindkraft

den 3 september

Alla partier är överens om att kärnkraften skall avvecklas och ersättas med förnybara långsiktigt hållbara energiformer. Vindkraften, som nu snabbt vinner terräng världen över, är en sådan. Många länder planerar för att vindkraften, ofta havsbaserad, skall svara för en mycket stor andel av det framtida energibehovet. EU-kommissionen har också uttalat sig för en utbyggnad av vindkraften. Staten stimulerar denna utbyggnad.

I Kalmarsund planeras nu en havsbaserad vindkraftspark. Läget är erkänt bra, vindkraften är önskvärd, projektet är beräknat att ge lönsamhet, kommunen har tillstyrkt bygglov och länsstyrelsen har sagt ja. Trots detta vill Kammarkollegiet som företrädare för staten, med hänvisning till något lagrum, stoppa byggnationen med motiveringen "dålig samhällsekonomi".

Det kan väl ändå inte vara lagstiftarens mening att ett behövligt och önskvärt projekt i en framtidsbransch, som dessutom stimuleras av staten, skall stoppas på grund av subjektiva statliga tyckanden om lönsamheten.

Ekonomi och lönsamhet i projektet måste väl rimligen bedömas och få avgöras av byggherrar, risktagare och investerare. En miljömärkt energi som hör både marknaden och framtiden till skall stimuleras, inte motarbetas.

Fråga:

Vilka åtgärder är näringsministern villig att vidta för att, om så erfordras, anpassa lagstiftningen i syfte att stimulera, inte motarbeta, utbyggnaden av såväl land- som havsbaserad vindkraft?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-09-03 Anmäld: 1998-09-07 Besvarad: 1998-09-24
Svar på skriftlig fråga