Visumtvång för medborgare från Bolivia

Skriftlig fråga 2005/06:2132 av Åström, Alice (v)

Åström, Alice (v)

den 13 september

Fråga 2005/06:2132 av Alice Åström (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Visumtvång för medborgare från Bolivia

EU-kommissionen har föreslagit visumtvång för bolivianska medborgares vid inresa till Europa. Som motivering har anförts att det finns ett intensivt och ihållande migrationstryck från Bolivia och att antalet avvisningar varit stort bland annat beroende på att medborgare från andra latinamerikanska länder alltför lätt kan skaffa sig bolivianska pass. Det andra argumentet är att brottsligheten bland personer med bolivianska pass är överrepresenterade i brottsstatistiken. Jag har svårt att föreställa mig att grov brottslighet bäst bekämpas med visumtvång. I första hand borde den bekämpas genom ett bra samarbete med bolivianska myndigheter och inte med ensidigt genomförda åtgärder. Falska papper kan den med rätt kontaktnät ändå skaffa sig @ av vilket slag de än är. Det förslag som EU-kommissionen gjort till sitt är initierat av Spanien. Det finns all anledning att misstänka att förslaget till visumtvång har sitt yttersta ursprung i de företag från flera EU-länder (Spanien, Frankrike, England med flera) som i årtionden plundrat Bolivia på dess naturtillgångar och vars verksamhet nu hotas av den nya regeringens politik. Bolivia är den svagare parten i förhållandet mellan Europa och EU. Bolivia kan inte, som annars är vanligt, svara med att införa visumtvång för européer. Det rimliga vore att i stället för att införa visumtvång söka samarbeta med Bolivia för att komma till rätta med att medborgare från andra länder på ett otillbörligt sätt skaffar sig bolivianska pass och reser fritt till Europa för att begå brott.

Jag vill fråga utrikesminister Jan Eliasson:

Vad avser ministern att göra för att förhindra att visumtvång för bolivianska medborgare till Europa införs?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-13 Förfallen: 2006-09-26 Anmäld: 2006-10-02