Wye-avtalet

Skriftlig fråga 1998/99:122 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)
Fråga 1998/99:122 av Ingrid Näslund (kd) till utrikesministern om Wye-avtalet

den 27 november

Jag har i kammaren vid flera tillfällen tagit upp frågan om hur den svenska regeringen ser på vikten av att kravet på Israels utplåning stryks ur PLO:s stadga. Den svenska regeringen har förringat betydelsen av att detta officiellt sker trots att detta var en del av Oslo-avtalet. Efter fem år krävs nu enligt Wye-avtalet att det palestinska nationella rådet stryker 26 klausuler ur denna stadga inom tolv veckor, däribland kravet på att staten Israel skall utplånas. Enligt min mening är det nödvändigt att beslutet om strykningar av de 26 klausulerna i PLO-stadgan i demokratisk ordning antas av den högsta folkvalda församlingen, det palestinska nationella rådet, för att det skall vara uppenbart för alla att beslutet äger laga kraft. Sverige har mycket goda förbindelser med den palestinska myndigheten och har på olika sätt aktivt deltagit i fredsprocessen.

Den svenska regeringen och dess utrikesminister bör nu genom sina goda kontakter aktivt medverka till att PLO-stadgan ändras i enlighet med vad Oslo-avtalet och Wye-avtalet kräver. Jag vill därför ställa följande fråga till utrikesministern:

Vad avser utrikesministern att göra för att beslut fattas av det palestinska nationella rådet om den strykning av 26 klausuler i PLO:s stadga som krävs enligt Wye-avtalet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-27 Anmäld: 1998-11-30 Besvarad: 1998-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga