Yttrandefrihet

Skriftlig fråga 2014/15:475 av Karin Svensson Smith (MP)

Karin Svensson Smith (MP)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 7 april presenterade regeringen, företrädd av bland annat statsministern, vårbudgetens förslag om ökade satsningar på underhåll av det statliga järnvägsnätet. I anslutning till presentationen, som skedde vid lokstallarna i Sundbyberg, blev några anställda i det statligt ägda Infranord, tidigare Banverket produktion, intervjuade i bland annat tidningen Arbetet och SVT. I intervjuerna uttryckte de anställda tvivel om huruvida de ökade anslagen verkligen kommer att kunna utnyttjas effektivt, bland annat med hänvisning till de organisatoriska brister kring järnvägsunderhållet som finns.

Tre dagar senare, i företagets interna personaltidning Bandelen, fördömer företagets vd Lars Öhman de anställdas agerande och meddelar att anställda i Infranord inte får uttala sig för medierna, åtminstone inte iklädda Infranords kläder.

Generellt är det viktigt att alla medborgare och yrkeskunniga uppmuntras att delta i samhällsdebatten kring frågor de har kunskaper om. Att en företagsledning inom järnvägsbranschen på detta sätt försöker tysta anställda är särskilt allvarligt med tanke på att meddelarfriheten har en så central funktion för att öka säkerheten.

 

Hur vill närings- och innovationsministern säkra möjligheten för anställda inom järnvägsbranschen att delta i den politiska debatten inom det område där de är verksamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-28 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06