2000 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 1999/2000:120

Regeringens skrivelse 1999/2000:120

2000 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skr.

1999/2000:120

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 juli 2000

Ingela Thalén

Björn Rosengren

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av sta tens företagsägande samt för verksamheten i de företag som i mars 2000 helt eller delvis ägdes av staten.

1

Innehållsförteckning

Skr. 1999/2000:120

1

Introduktion .......................................................................................

4

Bilaga 1 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande

(Bilagan saknas i det elektroniska dokumentet) ......................

7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-08-04 Bordläggning: 2000-09-19 Hänvisning: 2000-09-20 Motionstid slutar: 2000-10-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.