2009 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skeppshypotekskassan.

presenteras.

arbetsmarknad.

webbplats

förtroendeundersökning

till

blivit

miljoner

till

hushåll.

Svevia

Produktion.

slutförd

naturreservat

och

fordonsindustrin

nordiska

dotterbolag

hållbarhetsredovisning

vindkraftspark

för

till

dets

försäljningsföretag.

intressena

miljarder

beredning.

statsråd.

elektronisk

ligt

augusti

stämman.

revisorer.

tagets

företags

ägda

tagsledande

sammanställningen.

regeringens

företagsägare.

PERSPEKTIV

miljarder

kommersiellt.

upp

näringslivet.

sammanfl

hållbar

Sprängare.

porten.

ala

renskraft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-07-20 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30