2011 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2010/11:140

2011 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2010/11:140

2011 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2010/11:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 juni 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2010/11.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2010/11:140

Inledning...................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2010…..5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-06-29 Bordläggning: 2011-06-30 Hänvisning: 2011-07-01 Motionstid slutar: 2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.