2013 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2012/13:140

prop 2012/13 140

Regeringens skrivelse 2012/13:140

2013 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2012/13:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2012/13.

Innehållsförteckning

Skr. 2012/13:140

Inledning....................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2012 .........

5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-19 Hänvisning: 2013-06-24 Motionstid slutar: 2013-09-25