2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr.

2014/15:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Mehmet Kaplan

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regerings- kansliet förvaltade vid årsskiftet 2014/15.

Innehållsförteckning

Skr. 2014/15:140

Inledning....................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014.........

5

Utdrag ur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17 Motionstid slutar: 2015-09-23