2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2014/15:140

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr.

2014/15:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Mehmet Kaplan

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regerings- kansliet förvaltade vid årsskiftet 2014/15.

Innehållsförteckning

Skr. 2014/15:140

Inledning....................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014.........

5

Utdrag ur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17 Motionstid slutar: 2015-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.