2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande

Skrivelse 2015/16:140

2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2015/16:140

2016 års redogörelse för bolag med statligt

Skr.

ägande

2015/16:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Mikael

Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en

redogörelse för

förvaltningen av

statens

bolagsägande

och

för

verksamheten

i

de

bolag

som

Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2015/16. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs av Svenska skeppshypotekskassan, stiftelsen Industrifonden och stiftelsen Norrlandsfonden.

1

Skr. 2015/16:140

Innehållsförteckning

Inledning...................................................................................................

3

Bilaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-21 Hänvisad: 2016-06-22 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.