2018 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2017/18:140

2018 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2017/18:140

2018 års redogörelse för företag med statligt

Skr.

ägande

2017/18:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2018

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet för- valtade vid årsskiftet 2017/18. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

1

Skr. 2017/18:140

Innehållsförteckning

1 Inledning ...........................................................................................

3

Bilaga

Verksamhetsberättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-18 Bordlagd: 2018-06-19 Hänvisad: 2018-06-20 Motionstid slutar: 2018-10-01