Alternativ till burhållning av värphöns

Skrivelse 1993/94:106

Regeringens skrivelse

1993/94:106

Alternativ till burhållning av värphöns

Regeringen överlämnar denna skrivelse till

riksdagen.

Stockholm den 2 december 1993

Bengt Westerberg

Karl Erik Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för

utvecklandet av nya system för hållande av värphöns

och för regeringens bedömning och

ställningstaganden i fråga om förbudet att hålla

värphöns i bur fr.o.m. år 1999. Regeringens

ställningstagande innebär att ikraftträdandet av

förbudet år 1999 ligger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-09 Bordläggning: 1993-12-09 Hänvisning: 1993-12-10 Motionstid slutar: 1994-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.