Arlandabanan

Skrivelse 2011/12:93

Regeringens skrivelse 2011/12:93

Arlandabanan

Skr.

2011/12:93

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse av förhållanden som rör Arlandabanan samt regeringens syn på vissa frågor avseende banan. I skrivelsen lämnas även en kortfattad beskrivning av villkoren för statens option att lösa ut
A-Train
AB ur avtalet, liksom en bedömning av förutsättningarna för att utnyttja optionen.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:93

1

Sammanfattning................................................................................

3

2

Bakgrund till skrivelsen....................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-15 Bordläggning: 2012-03-15 Hänvisning: 2012-03-19 Motionstid slutar: 2012-03-30