Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Skrivelse 2014/15:119

Regeringens skrivelse 2014/15:119

Återkallelse av proposition 2014/15:110 Skr.
Ambitionshöjning för förnybar el och 2014/15:119
kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015  

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

1

Skr. 2014/15:119

Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Den 9 april 2015 beslutade regeringen att överlämna propositionen 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Propositionen är remitterad till näringsutskottet.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar propositionen 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

2

Skr. 2014/15:119

Miljö- och energidepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 maj 2015

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden

Å Romson, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, M Kaplan, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström,

A Hadzialic

Föredragande: statsrådet Ibrahim Baylan

Regeringen beslutar skrivelse Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

3

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-22 Motionstid slutar: 2015-06-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.