Åtgärder för levande hav

Skrivelse 2009/10:213

Regeringens skrivelse 2009/10:213

Åtgärder för levande hav

Skr.

2009/10:213

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 maj 2010

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar vi det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. En central utgångspunkt är att arbetet med olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet effektiviseras, samordnas och integreras. Det krävs en större helhetssyn på vattenarbetet som sådant, varigenom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-05-18 Bordläggning: 2010-05-18 Hänvisning: 2010-05-19 Motionstid slutar: 2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.