En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Skrivelse 2008/09:185

2008/09:185

följande:

delområden:

sättning.

vecklingen.

institutionsvård.

genomslag.

november

gärder

personer.

den.

insatser.

funktionsnedsättning.

jämförelserna.

Landsting.

tillsyn.

brukarnära

deras

mottagarnas

valfrihet.

centrum.

inom

sättning.

ting

domspsykiatrin,

kvalitetsregister.

samheter.

4.3.5)

satser,

återvinna

program

psykisk

terapeutkompetens.

sjuksköterskeutbildningarna

komplicerad

rådet.

ande

dessutom

vårdens

ringar.

ber

mas.

kommunerna.

vården.

individuell

tillgodosedda.

gade

deras

heter.

(LPT)

vidbaserad.

2010.

regeringskansliet.

psykiatriområdet

regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-28 Bordläggning: 2009-04-28 Hänvisning: 2009-04-29 Motionstid slutar: 2009-05-13