En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

Skrivelse 2017/18:202

Regeringens skrivelse 2017/18:202

En politik för tillväxt och utveckling i svensk

Skr.

industri

2017/18:202

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Sverige har en lång och framgångsrik industritradition. Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar – direkt och indirekt – arbetstillfällen samt har stor betydelse för Sveriges välstånd och för den gemensamma välfärden.

Industrin och industrins innovationskraft är också nödvändig för att Sverige ska kunna möta de globala och nationella samhällsutmaningarna.

Regeringen beslutade den 21 januari 2016 om strategin Smart industri

–en nyindustrialiseringsstrategi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Bordlagd: 2018-03-27 Hänvisad: 2018-03-28 Motionstid slutar: 2018-04-11