EU:s framtidsfrågor

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115

EU:s framtidsfrågor

Skr.

2001/02:115

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa regeringskonferens. I skrivelsen redovisas konventets sammansättning, organisation och tidsplan samt vissa av de frågor om EU:s framtid som kan komma att debatteras i konventet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2001/02:115

1

Inledning ............................................................................................

3

2

Bakgrund............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-13 Bordläggning: 2002-03-13 Hänvisning: 2002-03-14 Motionstid slutar: 2002-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.