Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192

Handlingsplan
2016–2018
till skydd för barn

Skr.

mot människohandel, exploatering och sexuella

2015/16:192

övergrepp

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2016

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp, mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen, och därför har en handlingsplan med detta syfte tagits fram.

Handlingsplanen till skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp är en fortsättning på föregående periods handlingsplan som sträckte sig mellan
2014–2015.
Den nya handlingsplanen innehåller åtgärder för perioden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-27 Bordlagd: 2016-06-28 Hänvisad: 2016-08-25 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.