ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

Skrivelse 2018/19:84

Regeringens skrivelse 2018/19:84

ILO:s rekommendation om sysselsättning och

Skr.

anständigt arbete för fred och motståndskraft

2018/19:84

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

1

Skr. 2018/19:84

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

ILO och Sveriges förhållande till ILO ..............................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24