Investera i hälsa Prioritera för hälsa

Skrivelse 1993/94:247

Regeringens skrivelse

1993/94:247

Investera i hälsa - Prioritera för hälsa

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 1994

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för de senaste årens

hälsoutveck-

ling med utgångspunkt i Socialstyrelsens folkhälsorapport 1994. Den

hälsomässiga

trenden är positiv men det finns vissa problemområden. Särskilt bör

uppmärksam-

mas att skillnaderna vad gäller hälsotillståndet mellan olika

befolkningsgrupper

i vissa fall ökat.

I skrivelsen redovisas också utvecklingen av några

folkhälsoproblem. Bland

dessa kan nämnas hjärt-kärlsjukdomar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-05-26 Bordläggning: 1994-05-26 Hänvisning: 1994-05-27 Motionstid slutar: 1994-06-10