Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016

Skrivelse 2016/17:103

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016

Regeringens skrivelse 2016/17:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2016

2016/17:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2016/17:103

Innehållsförteckning

Inledning ................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra

tillfälliga organ som redovisas i kommittéberättelsen under år

2016 ...............................................................................................

15

1

Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-21 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05