Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Skrivelse 2018/19:103

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Regeringens skrivelse 2018/19:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2018

2018/19:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2018/19:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

10

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2018 ......................

14

1

Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10