Kommittéberättelse 2013

Skrivelse 2012/13:103

Kommittéberättelse 2013

Regeringens skrivelse 2012/13:103

Kommittéberättelse 2013

Skr.

2012/13:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2013

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2012/13:103

Innehållsförteckning

Förord ....................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under år 2012 ...........

14

1

Statsrådsberedningen .....................................................................

15

2

Justitiedepartementet......................................................................

16

2.1

Ekobrottsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-02-28 Bordläggning: 2013-03-04 Hänvisning: 2013-03-05 Motionstid slutar: 2013-03-19