Kyrkoantikvariska frågor

Skrivelse 2008/09:220

2008/09:220

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     

(Ku2007/2017/KT)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kulturhistoriska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stiftet.

och

och

2008.

synpunkt.

av

samma

ning.

bedömer

utjämningssystem.

ersättning.

erfarenhetsutbyte.

sernas

gällande

     

redovisats.

bebyggelseregistret.

planerna.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   

kyrkobyggnaderna

kulturminnena.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utvecklingen.

     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

samverkan.

effektivisering.

allmänt

som

området.

övriga

kyrkliga

Björling

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22